ဆက်သွယ်ရန်: 09-779-999-915 | 09-779-999-928

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း အချက်အလက်များနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ


အေးဂျင့် မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးရမည့် အချက်အလက်များ

- rgo application (အမဲရောင်) အားအသုံးပြု၍ အကောင့် တစ်ခုစတင်ဖွင့်လှစ်ပေးရပါမည်။
- ဖွင့်လှစ်ပြီးသော အကောင့် မှ Code နံပါတ် (သို့) ဖုန်းနံပါတ်အား အသုံးပြု ၍ rgo47 ရုံးချုပ် သို့ အွန်လိုင်း ၊ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးခွဲ ၊ အရောင်းဝန်ထမ်းမှတဆင့် မှတ်ပုံတင်ပေးရပါမည်။
မှတ်ပုံတင်ရာတွင် အောက်ပါအချက်အလက်များအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

 • အေးဂျင့်နာမည် (သို့မဟုတ်) ဆိုင်နာမည်
 • ID Code (or) ဖုန်းနံပါတ်
 • ဘဏ်အကောင့် (AYA, CB, KBZ, Yoma)
 • အေးဂျင့်လိပ်စာ

- rgo ရုံးချုပ် သို့ မှတ်ပုံတင်ပြီးပါက ငွေရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု လုံးဝမလိုပဲ rgo application ပေါ်တွင်ရှိသော ပစ္စည်းများအားလုံးအား ဝယ်သူ ထံ အရောင်းဝန်ဆောင်မှု ပေးနိူင် ပါသည်။
အရောင်းဝန်ဆောင်မှု ပေးရာတွင် Application, Website, Call Center (09-779-999-913, 09-779-999-941, 09-779-999-943) သို့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ တစ်ခုခုမှ Order မှာယူခြင်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိူင်ပါသည်။
Order မှာယူရာတွင် အောက်ပါအချက် အလက်များပြည့်စုံစွာ ဖြည့်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

 • ဝယ်သူနာမည်
 • ဝယ်သူဖုန်းနံပါတ်
 • ကုန်ပစ္စည်း ကုဒ်
 • အရောင်
 • အရေအတွက်
 • ဝယ်သူလိပ်စာ အပြည့်အစုံ

- ၎င်းဝန်ဆောင်မှု ပေးထားသော ပစ္စည်းများအား rgo47 မှ ဝယ်သူ လက်ထဲသို့ အိမ်အရောက်ဝန်ဆောင်မှု ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။


ဝန်ဆောင်မှု အတွက်ခံစားပိုင်ခွင့်များ

- တစ်လအတွင်းရောင်းချထားသော ပစ္စည်းများ၏ ငွေပမာဏပေါ်တွင် ခံစားပိုင်ခွင့်အား လစဉ်လတိုင်း (၁) ရက်မှ (၁၅) ရက်အတွင်း ဘဏ်အကောင့် (AYA/ KBZ/ CB/ Yoma ) ထဲသို့ ငွေသားပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
- ရောင်းချမှု အတွက် ခံစားပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

 • ငွေကျပ် - 100,000 ဖိုးပြည့်လျှင် 2 %
 • ငွေကျပ် - 200,000 ဖိုးပြည့်လျှင် 3.5 %
 • ငွေကျပ် - 300,000 ဖိုးပြည့်လျှင် 5 %

မှတ်ချက် ။ အထက်ပါ ခံစားပိုင်ခွင့်အား Customer နှင့်အရောင်းအဝယ်ပြီးမြောက်သော ပစ္စည်းများအတွက်ကိုသာ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Customer များအားစတင် ရောင်းချပေးသည့်အချိန်မှစ၍ ရက်ပေါင်း (၆၀) အတွင်း မည်သည့်နယ်ကိုမဆို ပို့ခ လုံးဝမယူပဲ ဝန်ဆောင်မှု ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။


ပစ္စည်းပြန်ပို့ရန် စည်းကမ်းချက်များ

- Customer များမှာယူထားသော ပစ္စည်းများအား အိမ်အရောက်ပို့ဝန်ဆောင်မှု ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းပစ္စည်းအား စိတ်တိုင်းကျ စစ်ဆေး၍ အဆင်ပြေမှု မရှိပါက တစ်ကြိမ် အခမဲ့လဲလှယ်ခွင့် ဝန်ဆောင်မှု ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။


လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရာတွင် နှစ်ဦးသဘောတူ စည်းကမ်းချက်များ

- Agent များအနေဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ နာမည်အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခြင်း ၊ ဂုဏ်သတင်းကျဆင်းအောင် ပြုလုပ်ခြင်း ၊ ပစ္စည်းအတုအပပြုလုပ်ခြင်း များအား မပြုလုပ်ရပါ။
- လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း အချက်အလက်များနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လိုအပ်ပါက ဖြည့်စွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အချိန်နှင့်တပြေးညီ အသိပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
- မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း အချက်အလက်များနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား သိရှိနားလည်သဘောပေါက်ပြီး ဟုယူဆပါမည်။

Door to Door Delivery

On-time Delivery

Customer Service

Hotline : 09-779-999-91509-779-999-913

100% satisfaction

3 days return

Cash on Delivery

Online Payment

facebook messenger icon
AjaxLoader